Inom området 
Sidsjöhöjden
 
erbjuder vi

– Studentlägenheter 
i Sidsjö Studentby

– Gymnastiksal för uthyrning

– Lokaler