Covid-19

Sidsjö Fastigheter följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland vad gäller
Covid-19. Vi hänvisar till 
Folkhälsomyndighetens 
hemsida för den senaste informationen. Både vaccinerade och ovaccinerade rekommenderas fortfarande att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.
Det betyder att det fortfarande är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som exempelvis hosta, snuva, halsont, feber och sjukdomskänsla.

Vi tar ej emot obokade besök. Kontakta oss via mejl: info@sidsjofastigheter.se

Tack för visad hänsyn!

Väjningsplikt gäller
i korsning från Paviljongvägen-Arthur Engbergs väg

Det kan vara lätt att tro att högerregeln ska gälla i korsningen men kommunen har beslutat att trafik från höger ska ha förkörsrätt. Håll uppsikt och ta det lugnt.
En 
väjningspliktsskylt är ett  vägmärke som talar om att man har  väjningsplikt mot korsande trafik, vilket betyder att man måste visa avsikt att väja genom att sänka hastigheten/stanna i god tid och man får  endast fortsätta köra om det inte utgör fara/hinder för den korsande trafiken.

Zonparkering gäller
inom området

För att förbättra parkeringssituationen och säkerheten har vi infört zonparkering. Zonskyltar har satts upp i början av Paviljongvägen och Hakon Ahlbergs väg. Det innebär att det är förbjudet att parkera där parkeringsskylt saknas . P-skiva (2 tim) gäller på Sidsjö Vårdcentrals besöks-parkering och parkering vid entré utanför Sidsjö Kontorshotell.  P-park har tagit över ansvaret för bevakning och kontroll av parkerade fordon.

Vill du ej hyra parkering?
Sundsvalls kommun har fri parkering nere vid bron samt finns parkeringsmöjligheter vid friluftsområdet Sidsjön. Din Tur erbjuder buss nr 3, mer info: 
dintur.se

Inbjudan till Hogia webbavier & felanmälan

Vi skickar en inbjudan till boende att registrera sig i Hogia där du  kan göra felanmälan och se dina webbavier. Du måste ha lämnat en mejladress till oss för att kunna registrera dig där.

Länk till Hogia ID


Studieförbundet Bilda Mitt hyr repetitionslokalerna

Studieförbundet Bilda Mitt hyr repetitionslokalerna, Arthur Engbergs väg 11, av Sidsjö Fastigheter. Det innebär att Studieförbundet Bilda Mitt har huvudansvaret för uthyrning av repetitionslokalerna.
Huvudkontaktperson är Lilian Bokestig.
Telefon: 060 – 61 15 70
Mejl: 
lilian.bokestig@bilda.nu