Information

Info till boende i studentlägenheterna Teaterstigen och Ekstigen

Under september 2018 informerade Mitthem om att Sidsjö Fastigheter AB köper fastigheten som du bor i. Nu är allt klart för ett övertagande från den 1 april 2019.

Vad kommer bytet av hyresvärd att innebära för dig?

Betalar du hyran genom autogiro eller e-faktura?
Betalning via autogiro och e-faktura upphör och behöver anmälas på nytt i samband med den första hyresavin från Sidsjö Fastigheter.
Ditt hyresavtal
Ditt hyresavtal med Mitthem har överlämnats till Sidsjö Fastigheter och fortsätter gälla hos dem från och med 1 april 2019.
Kan mitt hyreskontrakt sägas upp med ny ägare?
Du har laglig rätt att bo kvar i din lägenhet, vilket kallas att du har besittningsskydd. Detta regleras i hyreslagen.
Nyckelbricka – tvättstuga
Du kommer inte att kunna boka tvättid via ”mina sidor” efter den 31 mars 2019 – då den funktionen försvinner när du byter hyresvärd. Däremot kan du precis som vanligt gå till bokningstavlan och använda din nyckelbricka och boka tvättid.
Nyckelhantering – port och lägenhetsdörr
Du använder samma nycklar som tidigare, det är ingenting som förändras. De eventuella nyckelkvittenser du skrivit på kommer Mitthem att föra över till Sidsjö Fastigheter.