Information

Info till boende i studentlägenheterna Teaterstigen och Ekstigen

Från 1 april har du ny hyresvärd, välkommen till Sidsjö Fastigheter.
Under september 2018 informerade Mitthem om att Sidsjö Fastigheter AB köper fastigheten som du bor i. Nu är allt klart för ett övertagande från den 1 april 2019.

Vad kommer bytet av hyresvärd att innebära för dig?

Din hyra
Din hyra för april och maj ska betalas precis som vanligt till Mitthem – så regleras detta mellan Mitthem och Sidsjö Fastigheter. Din hyresavi för maj kommer Mitthem
att skicka ut i mitten av april. Din hyra för juni ska betalas till Sidsjö Fastigheter och det kommer du att få separat information från dem om.
Betalar du hyran genom autogiro eller e-faktura?
Betalning via autogiro och e-faktura upphör och behöver anmälas på nytt i samband med den första hyresavin från Sidsjö Fastigheter.
Ditt hyresavtal
Ditt hyresavtal med Mitthem har överlämnats till Sidsjö Fastigheter och fortsätter gälla hos dem från och med 1 april 2019.
Kan mitt hyreskontrakt sägas upp med ny ägare?
Du har laglig rätt att bo kvar i din lägenhet, vilket kallas att du har besittningsskydd. Detta regleras i hyreslagen.
Nyckelbricka – tvättstuga
Du kommer inte att kunna boka tvättid via ”mina sidor” efter den 31 mars 2019 – då den funktionen försvinner när du byter hyresvärd. Däremot kan du precis som vanligt gå till bokningstavlan och använda din nyckelbricka och boka tvättid.
Nyckelhantering – port och lägenhetsdörr
Du använder samma nycklar som tidigare, det är ingenting som förändras. De eventuella nyckelkvittenser du skrivit på kommer Mitthem att föra över till Sidsjö Fastigheter.

Sidsjö Fastigheter kommer att utöka informationen på hemsidan inom kort.